Texts

Einar Nielsen

Processdagboksarbetet 2008-2014


Einar Nielsen är professor i slagverk och nutida musik vid Högskolan för scen och musik,

Göteborgs Universitet. Han har sedan 1975 undervisat och gett kurser i otaliga

sammanhang på nordiskt och internationellt plan och haft fasta anställningar på Det

jyske Musikkonservatorium i Århus och Norges Musikkhøgskole i Oslo. Med förankring i

sin egen verksamhet som solist, kammarmusiker, dirigent och skådespelare betonar han

främjandet av konstnärlig självständighet och flexibilitet i sitt undervisningsarbete,

vilket bl.a. yttrar sig genom att kring av trettio av hans studerande har genomgått

solistutbildningen. Processdagboksarbetet speglar på essentiella områden denna praxis

omsatt till utveckling av språklig medvetenhet kring de konstnärliga processerna.

Programnoter til NUMUS 2001

Kunstnärligt utvecklingsprojekt 2001

Konstnärligt utvecklingsprojekt 2007