Læsø 2014

Einar Nielsen

Slagverkaren Einar Nielsen är en av de mångsidigaste personligheterna på dagens musikscen. Hans framträdanden betecknas ibland som instrumental teater och han samarbetade under många år med innovatören själv, Mauricio Kagel.  Einar är också professor på Högskolan för Scen och Musik i Göteborg.


http://www.mikaelforsman.com/kajka.htmlAt the beach filming for Kajka

With Eleonor Holst and Max Käck

Program for Laesoe Concert

Jon Eirik Lundberg

at Laesoe Art Hall