Tolkningspraktiker och bedömningskulturer

Tolkningspraktikker og bedømmelseskulturer


In print:

 

Einar Nielsen och Bengt Olsson:

Tolkningspraktiker och bedömningskulturer berör bedömandets stora betydelse i musikutbildning och innehåller en fenomenografiskt baserad analys av dess fungerande. (översättas)

 

Einar Nielsen, professor emeritus i slagtøj og ny musik ved Högskolan för scen och musik, Göteborgs universitet, siden 1994. Omfattende tournevirksomhed i Europa, Nord- og Sydamerika og nært samarbejde med komponister som Per Nørgård og Mauricio Kagel. Skriver om interpretative processer ud fra bl.a. fænomenologiske og eksistentielle synsvinkler. 

 

Bengt Olsson, fil. dr. och professor em musikpedagogik vid högskolan för scen och musik, Göteborgs universitet, sedan 1997. Hans forskning har rört kulturpolitik och musiklärarutbildning, musiklärares kunskapsbildning och professionaliseringsstrategier, IT-medierad undervisning och lärande samt tolkningspraktiker och bedömningskulturer inom högre musikutbildning.